Do you have questions? +49 9544 68-0
rs

Hardver

Correlux C-3
Hybrid correlator for online and offline measurements
HL 7000
Elektro-akustična detekcija curenja sa podnim mikrofonom, štapnim senzorom i gasom za trasiranje
HL 50-BT
Ručni lokator curenja sa ugrađenim senzorom i bežičnim slušalicama
SEBAFLOW CLASSIC
Stalni monitoring zone sa ultrazvučnim merenjem protoka
SEBAFLOW-BAT
Stalni monitoring zone sa ultrazvučnim merenjem protoka
SEBALOG D-3
Data logeri pritiska i protoka sa GPRS-om
Sebalog P-3-1
Loger pritiska posebno namenjen vodovodima u snabdevanju pijaćom vodom
Sebalog P-3-Mini
Mali loger za monitoring pritiska i snimanje hidrauličnih udara
Sebalog N-3 mreža
Mreža korelirajućih logera šuma

O nama

SebaKMT je pionir u razvoju i proizvodnji mernih sistema za detekciju curenja vode i smanjenje gubitka vode. Već 70 godina smo partner za snabdevače vodom širom sveta.

SebaKMT
Megger Germany GmbH

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
D-96148 Baunach, Germany

+49 9544 68-0

+49 9544 2273

Copyright 2023. SebaKMT by Megger.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close